Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας

Home Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας

Στην εταιρεία μας, τα στελέχη που ασχολούνται με την έκδοση και την διαχείριση της μισθοδοσίας είναι απόλυτα εξειδικευμένα και διαθέτουν γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και πολυετή εμπειρία στην διαχείριση εργασιακών θεμάτων.

Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η εφαρμογή των κανόνων του εργατικού δικαίου, με την αυστηρή τήρηση προθεσμιών, κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους, προκειμένου να αποφευχθεί ο καταλογισμός υψηλών προστίμων.

Η έκδοση μισθοδοσίας απαιτεί τον συνδυασμό της εργατικής με την ασφαλιστική νομοθεσία καιχαρακτηρίζεται ως ένας από τους δυσκολότερους και πιο απαιτητικούς κλάδους, καθώς διέπεται από ένα δαιδαλώδες και πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε :

  • Συλλογή και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων μισθοδοσίας για τον υπολογισμό της.
  • Αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικού άρθρου και εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων με ανάλυση των αποδοχών τους.
  • Δημιουργία και αποστολή αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας.

Financial Analysis

  • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ασφάλισης ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΑΠΔ).
  • Σενάρια υπολογισμού κόστους μισθοδοσίας, λύσεις μείωσης του κόστους απασχόλησης.
  • Κατάθεση στο ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού, προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, καταγγελίες σύμβασης, ετήσιοι πίνακες απασχόλησης, βιβλία αδείας κλπ.

Σας παρέχουμε την ασφάλεια και τη σιγουριά ότι η δουλειά σας θα γίνει σωστά και δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα σε ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο πρώτος διαθέσιμος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

info@dsk.com.gr
2110119262