Φορολογική Υποστήριξη

Home Φορολογική Υποστήριξη

Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες και τα προβλήματα της επιχείρησής σας

Tο σύστημα μέσα στο οποίο δρα η σύγχρονη επιχείρηση βασίζεται στην υψηλή φορολόγηση, γεγονός που κάνει τις συνθήκες επιβίωσής της ακόμα πιο σκληρές και δύσκολες.

Οδηγούμε σε ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις

Συλλέγουμε και αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης και οδηγούμε σε ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη φορολογική της επιβάρυνση.

Ενδεικτικά η υπηρεσία Φορολογικής Υποστήριξης περιλαμβάνει :

  • Φοροτεχνικό Σχεδιασμό και Στρατηγική αποφυγής υπερβάλλουσας φορολόγησης.
  • Διαγνωστικό έλεγχο προηγούμενων ετών και υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης.
  • Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες.
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και φορολογίας χαρτοσήμου.
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, ελευθέρων επαγγελματιών, εργολάβων, μερισμάτων).
  • Υποβολή καταστάσεων συμφωνητικών και συμβολαίων.
  • Υποβολή καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ – ΚΕΠΥΟ).
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
  • Κατάρτιση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing).
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.

Θέμα στρατηγικής

Οι φορολογικοί έλεγχοι απαιτούν γνώση και διακριτικότητα. Η εμπειρία μας σας εγγυάται ότι θα χειριστούμε την υπόθεση σας με απόλυτη εχεμύθεια, επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς.

Εκμεταλλευόμαστε την υπάρχουσα νομοθεσία και τη χρησιμοποιούμε με γνώμονα το δικό σας όφελος.

Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο πρώτος διαθέσιμος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

info@dsk.com.gr
2110119262