Η ομάδα μας

Home Η ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, με πολυετή επιτυχημένη πορεία σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και ομίλους, καθώς και στην αποτελεσματική υποστήριξη δεκάδων μικρότερων επιχειρήσεων στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όλα τα στελέχη μας, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, έχουν πραγματοποιήσει ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές και είναι απόλυτα αφοσιωμένα στο έργο που αναλαμβάνουν. Επιμορφώνονται διαρκώς, στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις τάσεις στην επιχειρηματική αγορά.

Δημήτρης Ιωάννου Λογιστής
Δημήτρης Ιωάννου
Partner και Managing Director

Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ.) με επιπρόσθετες σπουδές στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (software), με 25ετή εμπειρία ως διοικητικό στέλεχος στην Οικονομική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Λογιστηρίου σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Πέγκυ Δραΐνα Λογιστής
Πέγκυ Δραΐνα
Partner

Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος MBA του Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ), με 15ετή εμπειρία ως στέλεχος στην Διεύθυνση Λογιστηρίου σε μεγάλες εταιρείες.

Γιώργος Σκιαδάς Λογιστής
Γιώργος Σκιαδάς
Partner

Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), με 15ετή εμπειρία ως στέλεχος στην Διεύθυνση Λογιστηρίου σε μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφόρους κλάδους της οικονομίας, αλλά και σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία.