Ίδρυση, μετατροπή, εκκαθάριση και λύση Εταιρειών

Home Ίδρυση, μετατροπή, εκκαθάριση Εταιρειών

Η ίδρυση μιας εταιρείας αποτελεί κρίσιμη διαδικασία, που απαιτεί ώριμη επιχειρηματική ιδέα, ορθές επιλογές στον τρόπο υλοποίησής της και καλή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η επιλογή ή η μετατροπή της νομικής μορφής μιας επιχείρησης, αποτελεί καθαρά θέμα στρατηγικής, που επηρεάζει τόσο τη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, όσο και τις προσωπικές ευθύνες των φυσικών προσώπων, που απορρέουν από την εταιρική συμμετοχή, σε οικονομικό και σε νομικό επίπεδο.

ΙΔΡΥΣΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τυπικούς και Γρήγορους χειρισμούς

Στην DSK, αναλαμβάνουμε να καθοδηγήσουμε τον επιχειρηματία στην επιλογή του βέλτιστου εταιρικού σχήματος – νομικής μορφής της επιχείρησης (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.).

Επίσης, τα στελέχη της DSK αναλαμβάνουν υπεύθυνα τη διεκπεραίωση του συνόλου της διαδιακασίας έναρξης της επιχείρησης.

Οι ενέργειες για τη διακοπή των εργασιών, την εκκαθάριση και τη λύση μιας επιχείρησης, απαιτούν τυπικούς και γρήγορους χειρισμούς, που είμαστε σε θέση αξιόπιστα να σας παρέχουμε.

Θέμα στρατηγικής

Παράγοντες όπως ένα άρτιο καταστατικό, αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες και ταυτόχρονα η συνολική διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών αποκλειστικά από τα έμπειρα στελέχη μας, δίνουν μια ουσιαστική έννοια στην όλη διαδικασία.

Τέλος, το συμβουλευτικό μας τμήμα αναλαμβάνει να υλοποιήσει την μετάβαση στη νέα μορφή με τον πλέον ομαλό τρόπο (λογιστικά, φορολογικά και λειτουργικά).

Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο πρώτος διαθέσιμος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

info@dsk.com.gr
2110119262