Πέγκυ Δραΐνα

Home Πέγκυ Δραΐνα
Πέγκυ Δραΐνα Λογιστής
Πέγκυ Δραΐνα
Partner

Βιογραφικό Σημείωμα

Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος MBA του Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ), με 15ετή εμπειρία ως στέλεχος στην Διεύθυνση Λογιστηρίου σε μεγάλες εταιρείες.

Ικανότητες – Δεξιότητες – Εμπειρία:

  • Έχει εργαστεί σε μεγάλη συμβουλευτική εταιρεία (ICAP) στον τομέα κλαδικών αναλύσεων και επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ και εκκαθαρίστρια ανωνύμων εταιρειών.
  • Διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς των λογιστικών υπηρεσιών και των οικονομικών αναλύσεων και παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.
  • Ειδικότερα, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στην λογιστική τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, με τη χρήση πληροφοριακών προγραμμάτων, στη διαχείριση μισθοδοσίας και εργατικών θεμάτων και στη φορολογία επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
  • Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των αλλαγών στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την τήρηση των οικονομικών στοιχείων και τη φορολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων, ώστε η DSK να υποστηρίζει τους πελάτες της άμεσα και έγκυρα.
  • Αναλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την εκπόνηση κλαδικών μελετών και τη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ.
  • Η απασχόλησή της σε τεχνικές εταιρείες και εταιρείες Real Estate της έχουν δώσει εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των ακινήτων.

Επικοινωνία


Χρειάζεστε βοήθεια;

Ο πρώτος διαθέσιμος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

info@dsk.com.gr
2110119262