Υπηρεσίες

Home Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διασφαλίζουμε την ορθή λειτουργία του λογιστηρίου, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

λογιστική & οικονομική υποστήριξη

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οδηγούμε σε ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησης.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Εξειδικευμένα στελέχη, με γνώση και πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουν τη διαχείριση των εργασιακών θεμάτων της επιχείρησής σας.

Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας

ΙΔΡΥΣΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Κατευθύνουμε στην επιλογή του βέλτιστου εταιρικού σχήματος-νομικής μορφής της επιχείρησης.

ΙΔΡΥΣΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οργανωμένο τμήμα οικονομικών αναλυτών εξειδικεύεται στην εκπόνηση άρτιων επιχειρηματικών σχεδίων.

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σε συνεργασία με δίκτυο καταξιωμένων επαγγελματιών παρέχουμε αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Φορολογική Υποστήριξη