Λογιστική και Οικονομική Υποστήριξη

Home Λογιστική και Οικονομική Υποστήριξη

Το λογιστήριο της επιχείρησης σας θα πρέπει να λειτουργεί σε αγαστή συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης σας, προκειμένου να συμβάλει στην απρόσκοπτη πορεία της στον δρόμο της επιτυχίας.

Η DSK διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως γνώση, συνέπεια, οργάνωση και εμπειρία, ώστε να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του λογιστηρίου συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, υποστηρίζουμε τον επιχειρηματία με άμεση και έγκυρη ενημέρωση προκειμένου να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησής του.

Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς της λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης

Η σιγουριά μας ότι θα πετύχετε, απορρέει από το γεγονός ότι διαθέτουμε το πλέον εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς της λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης ώστε να σας παρέχουμε σύγχρονες λύσεις, ασφαλείς υπηρεσίες και άμεση εξυπηρέτηση στις καθημερινές σας ανάγκες.

φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων

Ενδεικτικές υπηρεσίες λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης :

 • Τήρηση των βιβλίων όλων των κατηγοριών, με τη χρήση των κατάλληλων σύγχρονων προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής, στα γραφεία της εταιρείας μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Εποπτεία της επιχείρησής σας στην έδρα της, από εξειδικευμένο λογιστή, βάσει προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου.
 • Οργάνωση και επίβλεψη του τμήματος του λογιστηρίου της επιχείρησης.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών λειτουργίας λογιστηρίου.
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Εξειδικευμένη μετατροπή οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε ΔΛΠ.
 • Στατιστικές οικονομικές αναφορές της επιχειρησιακής λειτουργίας.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένων οικονομικών αναφορών (reporting).
 • Ταμειακή διαχείριση, έλεγχος ταμειακών ροών (cash flow).
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση προϋπολογισμού (budget).
 • Μηνιαία αποτελέσματα, ανάλυση κερδοφορίας, παρακολούθηση Αριθμοδεικτών.

Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο πρώτος διαθέσιμος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

info@dsk.com.gr
2110119262